เกี่ยวกับเรา

 ยินดีต้อนรับสู่ คำอินฟาร์ม COME IN FARM ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่  30 มิถุนายน 2562 โดยมีความคิดจากการที่ปัจจุบันเราได้พบว่าปูนาในธรรมชาติเริ่มมีจำนวนน้อยลงดังนั้นทางเราจึงได้มีแนวความคิดที่จะนำปูนามาเพาะพันธ์เพื่อขยายให้ปูมีจำนวนมากขึ้น อีกทั้งเรายังมีแนวความคิดที่จะนำปูนาที่เพาะพันธ์ได้มาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ เช่น ปูดอง น้ำพริกปู กะปิปูนาและอื่นๆ รวมไปถึงจำหน่ายสินค้าอื่นๆเช่น หอยโข่ง หอยขม ปลาน้ำจืด กบ และสินค้าตามฤดูกาล 

 **** คำอิน ฟาร์ม เราขอขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านที่ได้มาเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ปูนา.com ของเราและให้ความสนใจในการเลี้ยงปูนาเพื่อเป็นธุรกิจเสริมรายได้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสนี้ไปด้วยกันทางฟาร์ม
เราได้ใส่ใจและดูแลพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ปูในฟาร์มของเราทุกๆตัว ให้มีคุณภาพและแข็งแรงโดยการให้อาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและเสริมด้วยแร่ต่างๆที่จำเป็น เพื่อให้ลูกค้าที่นำไปเลี้ยงได้มั่นใจว่าได้พ่อ-แม่พันธุ์ที่ดี ที่แข็งแรง การลอกคราบเร็ว  ไข่ดก ให้ลูกเยอะ อัตราการรอดสูง

*** ทางฟาร์มยินดีให้คำแนะนำวิธีการเลี้ยงปูและแนะนำวิธีแก้ปัญหาต่างๆในระหว่างการเลี้ยง และหลังจากที่ลูกค้านำไปเลี้ยงแล้วประสบความสำเร็จสามารถให้ผลผลิตได้ หากลูกค้าที่ซื้อพ่อ-แม่พันธุ์จากทางฟาร์มเราไปยังหาตลาดจำหน่ายไม่ได้ ทางฟาร์มยินดีจะรับซื้อคืนเพื่อนำมาแปรรูปจำหน่าย (สิทธิ์พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ซื้อจากฟาร์มเราเท่านั้น)

ขอขอบพระคุณ

Visitors: 220,693