แหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงและ จำหน่าย พ่อ-แม่พันธ์ุปูนา ผลิตภัณฑ์แปรรูปปูนา อาหาร-แร่ธาตุสำหรับปูนา  รับซื้อปูนาเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์... สอบถามโทร.063-323-8189

การเลี้ยงปูนา สร้างอาชีพปูนา นับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้และเป็นแหล่งโปรตีนที่คู่กับวิถีชีวิตของชาวนาไทยโดยตลอด โดยเฉพาะฤดูฝนจะพบเห็นปูนาในท้องทุ่งนา ตามแหล่งน้ำจำนวนมาก นอกจากนำมาทำเป็นปูดองใส่ส้มตำแล้ว ปูนายังนำมา ต้ม ผัด แกง ทอด ได้เช่นเดียวกับปูทะเล ทั้งยังมีรสชาติที่ดีไม่แพ้กันด้วย ราคาปูนาในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 80 -100 บาท นับเป็นราคาดีไม่น้อยทีเดียวและนอกจากจับได้จากธรรมชาติแล้ว การเพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ปูนาจำหน่ายก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากนัก จึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ที่ดีให้กับผู้ที่เลี้ยง

การผสมพันธุ์ของ ปูนา

เมื่อปูนาเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ขนาดประมาณ 2 เซ็นติเมตร อายุ 90 วันหรือประมาณ3 เดือนจะมีการลอกคราบประมาณ 7 ถึง 9 ครั้งขึ้นอยู่กับสารอาหารที่ได้รับ และปูที่สามารถเป็นพ่อ-แม่พันธ์ควรมีอายุระหว่าง 5-8เดือน ถ้าอายุมากกว่านั้นจะเริ่มเป็นปูแก่อัตราการให้ลูกหรือผลิตน้ำเชื่อมเริ่มลดลงตามวัย ไม่เหมือนปูวัยรุ่น ลักษณะของปูเพศผู้จะมีกล้ามซ้ายใหญ่กว่าข้างขวาอย่างเห็นได้ชัด ส่วนท้องที่เรียกว่าจับปิ้งจะมีฐานกว้างปลายเรียวแหลมคล้ายตัวที ส่วนเพศเมียก้ามเล็กตามทั้งสองมีความแตกต่างกันไม่มาก  จับปิ้งมีลักษณะเล็กเรียว ในระยะที่ยังไม่สมบูรณ์เพศที่เรียกว่าปูกระเทย ก็จะขยายเป็นแผ่นกว้างครึ่งวงกลมเกือบเต็มส่วนท้อง ปลายมน ที่ขอบมีขนละเอียดเพื่อประโยชน์ในการอุ้มไข่ เมื่อเปรียบเทียบขนาดถ้าอายุเท่ากัน ปูเพศผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าปูเพศเมียเสมอ

เมื่อเข้าไปฤดูฝน ปูจะออกจากรูเพื่อหาอาหารตามแหล่งน้ำและผสมพันธุ์ ในฤดูผสมพันธุ์ปูเพศเมียจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวดุ เมื่อตัวผู้เข้าใกล้ ปูเพศผู้จะไล่ปูเพศเมียเป็นระยะๆ เมื่อได้จังหวะปูเพศผู้จะขึ้นคร้อมและใช้ขาคู่ที่ 2 ถึง 4 พยุงเพศเมียไว้ด้านหลัง การจับคู่ในลักษณะนี้จะดำเนินต่อเนื่องกันประมาณ 3 ถึง 4 วัน

เมื่อช่วงเช้าเข้าฤดูผสมพันธุ์ ปูนาเพศเมียจะมีการลอกคราบและมีกระดองนิ่ม รวมถึงมีอาการก้าวร้าวมาก และจะเลือกปูนาเพศผู้เพื่อผสมพันธุ์เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น หากไม่ใช่ตัวที่เลือกก็จะไล่ให้ออกห่าง หากยอมรับก็จะมีการผสมพันธุ์ขึ้น โดยปูนาเพศผู้จะใช้ก้ามจับปูนาเพศเมียหงายขึ้นและแนบลำตัวติดจับปิ้งของปูเพศเมีย พร้อมสอดอวัยวะสืบพันธุ์และฉีดน้ำเชื้อเข้ารูเปิดของปูเพศเมียบริเวณหน้าอก บริเวณโคนขาคู่ที่ 3 ที่มีสองรูเมื่อน้ำเชื้อถูกฉีดเข้าไปจะถูกนำเข้าในถุงเก็บน้ำเชื้อของปูเพศเมีย ซึ้งเก็บได้นาน 3 ถึง 4 เดือน การผสมพันธุ์นี้จะใช้เวลาราวๆ 3 ชั่วโมง

หลังจากผสมพันธุ์เสร็จ ปูเพศผู้จะยังตามติดปูเพศเมียต่ออีกประมาณ 2 ถึง 3 วัน เพื่อให้ความคุ้มครองอันตรายให้ปูเพศเมีย จนมีกระดองแข็งแรงและสามารถหาอาหารได้ตามปกติ หลังจากการผสมพันธุ์ปูเพศเมียจะผลิตไข่เข้าไปผสมกับน้ำเชื้อและนำออกผ่านทางท่อนำไข่มาพักเก็บไว้ที่แผ่นท้องของตัวเอง ปูแต่ละแม่จะมีไข่ประมาณ 300-500 ฟอง ขึ้นอยู่กับขนาดความสมบูรณ์ของแม่ปู แม่ปูขนาดกระดองกว้างประมาณ 3-4 เซ็นติเมตร จะมีไข่โดยเฉลี่ยประมาณ 700 ฟอง

การพัฒนาของไข่ ปูนา


 เมื่อได้รับการผสมพันธุ์จากปูเพศผู้แล้ว ไข่จะเริ่มพัฒนาอยู่ภายในช่องว่างภายในตัวระหว่างกระดอง การพัฒนาของไข่แบ่งได้เป็น 4 ระยะดังนี้

- ระยะที่ 1 รังไข่ยังไม่พัฒนา มีลักษณะเป็นเส้นยาวแบบสองเส้นแทรกอยู่ระหว่างช่องว่างภายในลำตัวตามขอบกระดองด้านหน้าบน

- ระยะที่ 2 รังไข่ขยายตัวใหญ่ คุมช่องว่างภายในลำตัวประมาณร้อยละ 10 ถึง 20  ไข่เริ่มมีสีครีมหรือเหลืองอ่อน

- ระยะที่ 3 ไข่เริ่มขยายตัวขดไปตามช่องว่างภายในลำตัว คุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 20 ถึง 70 ไข่มีสีเหลืองอ่อน

- ระยะที่ 4 ไข่พัฒนาสมบูรณ์ แผ่เต็มพื้นที่เต็มช่องว่างภายในลำตัวผิวมันวาว แยกเป็นเม็ดสีเหลืองแก่หรือส้ม

ไข่เมื่อถูกพัฒนาสมบูรณ์เต็มที่ เมื่อแยกเป็นเม็ดแล้วจะถูกส่งออกไปตามท่อนำไข่เพื่อผสมกับน้ำเชื้อที่ถูกขับออกมาจากถุงเก็บน้ำเชื้อถ่ายที่ผสมแล้วจะถูกขับออกมาทางรูเปิดที่หน้าท้องจะผลิตสารเหนียวออกมายึดติดไข่ไว้กับขนของแผ่นหน้าท้อง ประมาณ 10 ถึง 12 วัน ไข่ที่เหมาะสมแล้วที่ติดกับจับปิ้งในบริเวณหน้าอกที่ฟักเป็นลูกขนาดเล็กโดยลูกปูเหล่านี้ยังคงเกาะอาศัยอยู่กับจับปิ้งอยู่ โดยแม่ปูจะใช้รยางค์ที่บริเวณหน้าท้องโบกสะบัดกระแสน้ำที่มีอาหารและออกซิเจนมาเลี้ยงตัวอ่อนประมาณ 20 ถึง 23 วัน ลูกปูก็จะลอกคราบเป็นลูกปูวัยอ่อน มีลักษณะครบถ้วนเหมือนพ่อและแม่ เมื่อแม่ปูเห็นว่าลูกปูแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตด้วยตัวเองแล้วก็จะใช้กล้ามเขี่ยลูกปูให้หลุดออกจากจับปิ้ง


ลูกปูนาที่ฟักออกจากไข่จะฟักเป็นตัว ในขณะที่ยังอยู่ในแผนหน้าท้องของแม่ปู แล้วจะอาศัยในแผนหน้าท้องของแม่ปูนาน 2 ถึง 3 สัปดาห์ ก่อนที่แม่ปูจะใช้ขาเกี่ยวออกไปอาศัยในแหล่งน้ำ หากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมแม่ปูจะเก็บลูกอ่อนไว้นานขึ้น โดยลูกปูที่พักออกมาใหม่จะมีขนาดลำตัวเล็กเพียงไม่กี่มิลลิเมตร ลำตัวจะมีสีนวลและเมื่อเจริญเติบโตจะมีสีเข้มเป็นสีน้ำตาลอ่อนและสีน้ำตาลเข้มตามลำดับ

การเลี้ยงปูนา

 

สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเลี้ยงปูนาในบ่อซิเมนต์ มีเกษตรกรทดลองเลี้ยงปูนา ทั้งบ่อกลมและบ่อสี่เหลี่ยม โดยเกษตรกรเลี้ยงประมาณ 10 เดือน พบว่าปูได้ขนาดที่ต้องการและเลี้ยงง่ายกินอาหารง่าย สามารถแพร่พันธุ์ได้และขั้นตอนการเลี้ยงไม่ยุ่งยากข้อดีของการเลี้ยงแบบนี้คือดูแลว่ายและปูไม่หนี

วิธีการเลี้ยงปูนา

1. การเตรียมบ่อเลี้ยงปูนา  

1.1 บ่อปูนซีเมนต์ทรงสี่เหลี่ยม


การสร้างบ่อปูนซีเมนต์ให้ติดตั้งท่อพีวีซีในบ่อเพื่อเป็นรูระบายน้ำออกเพื่อเปลี่ยน-ถ่ายนำ้ และ ในกรณีที่เป็นบ่อใหม่ให้ใส่น้ำลงไปในบ่อให้เต็มแล้วให้ใส่กาบต้นกล้วยและน้ำส้มสายชูลงไป ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วันเพื่อลดความเค็มและความเป็นกรด หลังจากนั้นจึงสามารถนำปูลงเลี้ยงได้  หรือจะเลี้ยงโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติก็ได้โดยการนำดินลงมาใส่จนมีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตรแล้วนำพืชนำ้ใส่ลงไป เช่น จอก แหน ผักตบ ผักบุ้ง อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ของสภาพพื้นที่

1.2 วงปูนซีเมนต์(วงกลม)


***กรณีเป็นบ่อซีเมนต์ใหม่ ผู้เลี้ยงจำเป็นจะต้องทำการลดความเค็มจากปูนเสียก่อน โดยการใส่น้ำสมสายชู+กาบกล้วยตัดใส่ลงไปตามรูป ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน หรือให้สังเกตุกาบกล้วยเริ่มเน่า หลังจากนั้นล้างทำความสอาด
จึงสามารถนำพ่อ-แม่พันธุ์ปูลงไปเลี้ยงได้ และให้สังเกตุถ้าปู ขา ก้าม ไม่หลุด หรือปูไม่ขึ้นมาอยู่บนบก แสดงว่าใช้ได้ แต่ถ้าหากสังเกตุเห็นว่าปูเริ่มทยอยตาย ขา ก้ามหลุด ปูไม่ยอมลงน้ำ แสดงว่า ความเค็มจากบ่อปูนยังมีค้างอยู่ ต้องทำการลดความเค็มอีกครั้งตามขั้นตอนเดิม 

*** ลักษณะการจัดบ่อ ในบ่อเลี้ยงควรจะมี ท่อPVC ขนาด 2 นิ้ว กระเบื้อง อิฐบ็อค และใส่พืชน้ำส่ลงไป
เพื่อให้เป็นที่หลบซ่อนของพ่อ-แม่พันธุ์ปู ถ้าปล่อยให้บ่อโล่งๆปูจะหนีบกันตาย และยังช่วยให้ปูที่กำลังลอกคราบหรือลอกคราบเสร็จใหม่ๆรอดพ้นจากปูตัวอื่นรุมหนีบกัด เพราะมีที่หลบ อีกทั้งถ้าเราใส่พืชน้ำลงไปจะเป็นทั้งที่หลบและอาหารเสริมได้กรณีเราลืมให้อาหารปูจะไม่กินกันเอง เมื่อถึงเวลาออกหาอาหารในตอนกลางคืน1.2 บ่อกระชังแผ่น HDPE


  

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง

1.3 บ่อฟิวเจอร์บอร์ด

บ่อควรอยู่ในที่ร่มเพราะปูไม่ชอบอากาศร้อน ถ้าอากาศร้อนมากปูจะเครียดจะสลัดขาและน็อคนำ้ตาย ดังนั้นบ่อเลี้ยงควรมีร่มเงาจากต้นไม้หรือมีหลังคา หรือทำตาขายพลางแสง ใส่ท่อหรือแผ่นกระเบื้องพื้นให้ปูมีที่ซ่อนตัว และหลบลีกเพราะว่าปูมีนิสัยชอบทำร้ายกันเอง นอกจากนี้ยังต้องมีตาข่ายปิดปากบ่อเพื่อไม่ให้ปูหนีทำการจัดสภาพแวดล้อมในบ่อให้เลียนแบบที่อยู่ตามธรรมชาติของปู โดยการปลูกข้าว ผักบุ้ง หญ้า สาหร่าย เพราะนอกจากที่ปูจะใช้เป็นแหล่งอาหารแล้วยังใช้เป็นที่หลบซ่อนตัวได้อีกด้วย กรณีเลี้ยงในบ่อปูนหรือกระชังบกควรใส่น้ำลงไปให้สูงประมาณไม่เกิน 5-8 เซนติเมตรเพราะถ้าใส่นำ้มากไปเวลาปูกินอาหารจะกินอาหารลำบากกรณีให้อาหารเม็ดเพราะปูจะต้องยกตัวขึ้นเหนือผิวนำ้เพื่อใช้ก้ามตวัดอาหารเข้าปาก

2. จับปูนามาเลี้ยง

นำปูที่จับมาจากน้ำธรรมชาติ โดยใช้ขนาดความยาวของลำตัวประมาณ 4 เซนติเมตร คัดเอาแต่ตัวที่แข็งแรงและมีขาที่ครบสมบูรณ์มาปล่อยลงในบ่อโดยใช้ตัวผู้ 20 ตัวและตัวเมีย 20 ขนาดบ่อ : กว้าง 1.2M ยาว 2.4M สูงประมาณ 40-50CM 


3. การให้อาหารปูนา 

การให้อาหารปูควรให้วันละครั้งเฉพาะตอนเย็นเพราะนิสัยโดยธรรมชาติของปูจะออกหากินในเวลากลางคืน ตอนกลางวันจะหลบซ่อน อาหารที่ใช้เลี้ยงปูมีหลากหลายได้แก่ ข้าวสุก เส้นขนมจีน ผลไม้สุกต่างๆ เช่น มะม่วงสุก กล้วยสุก มะละกอสุก แครอทต้มหั่นเป็นชิ้นเล็ก  เนื้อปลาที่สับเป็นชิ้นเล็กๆ เนื้อไก่ต้มสุกบดให้ละเอียดหรือฉีกเป็นเส้น กุ้งฝอยน็อคน้ำแข็ง สาหร่ายต่างๆ ผักตบ จอก แหน่ ผักบุ้ง ผักกาด ข้อควรระวังก็คืออย่าให้อาหารปูมากเกินไป และต้องคอยมาสังเกตดูว่าให้อาหารแค่ไหนปูถึงจะกินหมด เพราะถ้ามีอาหารเหลือน้ำก็จะบูดเน่า ดังนั้นต้องเก็บออกจากบ่อ เพราะหากทิ้งไว้เน่าจะทำน้ำให้สกปรกและปูเป็นโรคสำหรับการระบายน้ำนั้น ต้องระบายน้ำออกจากบ่อและเปลี่ยนน้ำใหม่ประมาณเดือนละ 2 ถึง 3 ครั้ง
 
4. การไข่ของแม่พันธุ์ปูนา
ปูนาจะผสมกันในช่วงฤดูฝน แม่ปู 1 ตัว จะมีไข่ประมาณ 500-700 ฟอง ดังนั้นปูนาหนึ่งตัวจะออกลูกได้ประมาณ 500-700 ตัว และปูนาใช้เวลาในการเจริญเติบโตประมาณ 6-8 เดือนจึงจะโตเต็มที่ขึ้นอยู่กับการได้รับสารอาหารด้วย การสังเกตว่าแม่ปูเริ่มตั้งท้องเริ่มมีใข่ให้ดูจากกระปิ้งหน้าท้องจะเริ่มขยายออกมา รออีกไม่เกิน 1-2 เดือนจะเริ่มพัฒนาเป็นตัว จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่การให้อาหารและสารอาหารที่ได้รับด้วย ช่วงเวลาดังกล่าวผู้เลี้ยงจะต้องไม่พยายามไปรบกวน หรือถ้าเป็นไปได้ให้แยกออกมาเลี้ยงเดี่ยวก็จะเป็นการดี เพื่อลดความเสี่ยงถ้าถ้าเกิดแม่ปูตกใจอาจจะมีการสลัดไข่ทิ้งทำให้เสียโอกาสในการขยายพันธุ์
 
5. การอนุบาลลูกปูนา 
กรณีที่ผู้เลี้ยงๆจนปูมีการผสมพันธ์และพัฒนาจนมีไข่และมีลูกอยู่หน้าท้อง ช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญมาก ในการปล่อยลูกปูแรกเกิดจากท้องแม่ปู จะด้วยวิธีทำคลอดปูเองหรือจะปล่อยให้แม่ปูสลัดเขี่ยลูกลงเดินเอง การให้อาหารลููกปูในช่วงเวลานี้  ควรให้อาหารอ่อนๆ เช่นไข่ตุ๋นหรือจะทำเป็นอาหารผงโรยเองก็ได้  โดยวัตถุดิบที่ใช้ เป็นรำข้าวละเอียดผสมกับปลาป่นและผงแคลเซี่ยม ตำบดละเอียดในอัตราส่วนเท่าๆกัน ให้วันละครั้งแค่หยิบมือ ควรมีการให้อ๊อกซิเยนด้วยและควรถ่ายน้ำทุกๆ2-3 วัน และในบ่อหรือภาาชนะที่ใช้อนุบาลควรใส่สแลนดำหรือสแลนเขียว หรือ จอก แหน สาหร่ายหางกระรอก ลงไปด้วย เพื่อให้เป็นที่ให้ลูกปูเกาะปีนขึ้นมากินอาหาร และเป็นที่หลบซ่อน หลบภัย เมื่อเลี้ยงจนโตได้ประมาณ 1 เดือน ค่อยคัดแยกขนาดเอาตัวที่ใหญ่และแข็งแรง มาอนุบาลต่ออีกบ่อ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวที่ใหญ่กว่ากัดกินตัวที่เล็ก จากนั้นให้ปลา กุ้งสับ อาหารเม็ดที่ใช้เลี้ยงลูกปลาดุก ลูกกบเม็ดเล็ก เลี้ยงจนอายุได้ประมาณ 30 วัน ก็ค่อยนำไปเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ กระชังบกที่มีขนาดใหญ่ หรือจะเป็นบ่อดิน เพื่อให้มีขนาดโตเต็มวัย อัตราการปล่อยเลี้ยงจำนวน 100-200 ตัวต่อพื้นที่ 1 ตรม.

6. การวางแผนการขายปูนา 

การวางแผนการขายปูนา แนะนำควรจับผลผลิตออกจำหน่ายในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูร้อน เพราะเป็นเวลาที่ปูมีรสชาติอร่อยที่สุดและปูในธรรมชาติจะขุดรูอยู่การที่จะจับมาจำหน่ายได้ต้องเป็นการขุดเท่านั้น ซึ่งไม่ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคแน่นอน ดังนั้นปูที่เราเพาะพันธุ์ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวจึง สามารถขายได้ราคาสูงกว่าช่วงเวลาอื่น ราคาจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 100-150 บาทเลยทีเดียว แม่ปูตัวหนึ่งถ้าเราสามารถเลี้ยงจนรอด(โดยปกติระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือนขึ้นไปนับจากแม่ปูปล่อยลูกลงเดิน)ก็สามารถจับขายได้แล้ว สามารถสร้างรายได้มากกว่า 10,000 บาท/เดือนเลยทีเดียว ขึ้นอยู่ความสามารถของแต่ละคนแต่ละฟาร์ม หากมีการวางแผนเรื่องการทำตลาดดีๆนับเป็นอาชีพได้ที่น่าสนใจอย่างมาก  สาเหตุหลักที่ทำให้ปูนาในธรรมชาติมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยในบางพื้นที่ เนื่องมาจากโดนยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงทำให้ปูในธรรมชาติลดลง ดังนั้นถ้าใครเริ่มเพาะเลี้ยงก่อนย่อมได้เปรียบเพราะตลาดยังมีความต้องการอีกมาก 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Lineของทางคำอินฟาร์มอาหาร แร่ธาตุและจุลินทรีย์สำหรับเลี้ยงปูนา

 • ขายดี
  อาหารปูนาเม็ดลอย ชนิดไฮเกรดชนิดซอง 100 กรัม
  55.00 ฿
  70.00 ฿  (-21%)
  ขายแล้ว 854
 • ขายดี
  อาหารปูนาเม็ดลอย ชนิดไฮเกรด แบบกระปุก 300 กรัม
  150.00 ฿
  160.00 ฿  (-6%)
  ขายแล้ว 553
 • ขายดี
  ซีโกร บาซิลัส-ZA + หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา เเบคทีเรีย น้ำใส ไร้กลิ่น
  110.00 ฿
  150.00 ฿  (-27%)
  ขายแล้ว 336
 • ขายดี
  ซีโกร ฮอร์โมน พลัส+ฮอร์โมนกระตุ้นเร่งการสร้างไข่ของปูนา
  135.00 ฿
  150.00 ฿  (-10%)
  ขายแล้ว 269
 • แร่ธาตุสำหรับเลี้ยงปูนาชนิดผง (สูตรเข้มข้นสีฟ้า)
  80.00 ฿
  100.00 ฿  (-20%)
  ขายแล้ว 178
 • ขายดี
  แร่ธาตุแพร์-พลัส(PEAR-PLUS)
  190.00 ฿
  220.00 ฿  (-14%)
  ขายแล้ว 287
 • แร่ธาตุชนิดน้ำ ซีโกรพลัส สำหรับเลี้ยงปูนาน้ำใส (สูตรพิเศษ)
  160.00 ฿
  190.00 ฿  (-16%)
  ขายแล้ว 396
 • หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดน้ำสำหรับกลุ่มปูนาน้ำใส (สูตรพิเศษ)
  150.00 ฿
  170.00 ฿  (-12%)
  ขายแล้ว 531
 • ขายดี
  ซีโกรพลัส กระตุ้นการกินของสัตว์น้ำ กุ้ง ปู ปลา กบ
  270.00 ฿
  280.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 561
 • ใหม่ล่าสุด
  ผงอ๊อกซิเจนบริสุทธิ์ เอส ซี
  145.00 ฿
  180.00 ฿  (-19%)
  ขายแล้ว 156
 • แคลเซียมแท่ง คุณภาพสูง ยูเอฟโอ UFO
  90.00 ฿
  150.00 ฿  (-40%)
  ขายแล้ว 86

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนา

 • ขายดี
  น้ำปูร้า คำอินฟาร์ม เน้นนัว ปรุงพิเศษ กลิ่นหอมจากปูนาแท้ๆ รสชาติอร่อย เกรดพรีเมี่ยม ใส่ส้มตำปูปลาร้า
  50.00 ฿
  60.00 ฿  (-17%)
  ขายแล้ว 2,955
 • ขายดี
  น้ำปูร้า คำอินฟาร์ม เน้นนัว ปรุงพิเศษ กลิ่นหอมจากปูนาแท้ๆ รสชาติอร่อย เกรดพรีเมี่ยม ใส่ส้มตำปูปลาร้า แพ็ค 2 ขวด
  95.00 ฿
  120.00 ฿  (-21%)
  ขายแล้ว 1,855
 • ขายดี
  น้ำปูร้า คำอินฟาร์ม เน้นนัว ปรุงพิเศษ กลิ่นหอมจากปูนาแท้ๆ รสชาติอร่อย เกรดพรีเมี่ยม ใส่ส้มตำปูปลาร้า(แพ็ค 3ขวด)
  145.00 ฿
  180.00 ฿  (-19%)
  ขายแล้ว 1,578
 • น้ำปูร้า คำอินฟาร์ม เน้นนัว ปรุงพิเศษ กลิ่นหอมจากปูนาแท้ๆ รสชาติอร่อย เกรดพรีเมี่ยม ใส่ส้มตำปูปลาร้า แพ็ค 4 ขวด
  195.00 ฿
  240.00 ฿  (-19%)
  ขายแล้ว 1,238
 • ขายดี
  น้ำปูร้า คำอินฟาร์ม เน้นนัว ปรุงพิเศษ กลิ่นหอมจากปูนาแท้ๆ รสชาติอร่อย เกรดพรีเมี่ยม ใส่ส้มตำปูปลาร้า แพ็ค 1 โหล
  540.00 ฿
  720.00 ฿  (-25%)
  ขายแล้ว 559
 • ขายดี
  น้ำปูร้า คำอินฟาร์ม เน้นนัว ปรุงพิเศษ กลิ่นหอมจากปูนาแท้ๆ รสชาติอร่อย เกรดพรีเมี่ยม ขวดขนาดกลาง 297 กรัม
  30.00 ฿
  40.00 ฿  (-25%)
  ขายแล้ว 2,145
 • ใหม่ล่าสุด
  น้ำปลาปูนา คำอินฟาร์ม กลิ่นหอมจากมันปูนา รสชาติกลมกล่อม หอมละมุน ใส่ส้มตำแซบนัว ใส่ใน น้ำพริก ยำ แกงต่างๆ เป็นน้ำจิ้มก็หอมอร่อย มี อย.
  45.00 ฿
  50.00 ฿  (-10%)
  ขายแล้ว 251
 • ขายดี
  ปูนาดอง ปูดองใส่ส้มตำ ปูนาดองน้ำปลา คัดจากปูนาสดใหม่ สะอาด ปรุงด้วยน้ำปลาอย่างดี ขนาด 500 กรัม ไม่เค็มมาก เน้นตัวปูล้วนๆ
  130.00 ฿
  150.00 ฿  (-13%)
  ขายแล้ว 1,669
 • ขายดี
  ปูนาดอง ปูดองใส่ส้มตำ ปูนาดองน้ำปลา คัดจากปูนาสดใหม่ สะอาด ปรุงด้วยน้ำปลาอย่างดี ขนาด 490 กรัม ไม่เค็มมาก เน้นตัวปูล้วนๆ
  120.00 ฿
  140.00 ฿  (-14%)
  ขายแล้ว 1,546

อาหารภาคใต้

 • ใหม่ล่าสุด
  กะปิกุ้งเเท้ กะปิกุ้งแท้100% คำอินฟาร์ม 700g ของดีจากสตูล เกรดพรีเมี่ยม หอมอร่อย สะอาด ไม่เค็ม ถูกหลักอนามัย
  140.00 ฿
  150.00 ฿  (-7%)
  ขายแล้ว 789
 • ขายดี
  กะปิกุ้งเเท้ กะปิกุ้งแท้100% คำอินฟาร์ม 350g ของดีจากสตูล เกรดพรีเมี่ยม หอมอร่อย สะอาด ไม่เค็ม ถูกหลักอนามัย
  45.00 ฿
  60.00 ฿  (-25%)
  ขายแล้ว 426
 • ใหม่ล่าสุด
  กะปิกุ้งหวานอย่างดี คำอินฟาร์ม สด ใหม่ ปริมาณ 500 กรัม
  90.00 ฿
  100.00 ฿  (-10%)
  ขายแล้ว 625
 • ไตปลาเเห้งสำเร็จรูป ไตปลาคั่วแห้ง เนื้อปลาเน้นๆ รสชาติจัดจ้าน อร่อยเต็มคำ ทำจากปลาโอย่าง ปรุงด้วยน้ำไตปลาและเครื่องเทศอย่างดี 200g
  50.00 ฿
  65.00 ฿  (-23%)
  ขายแล้ว 194
 • ขายดี
  น้ำไตปลา ไตปลาขวด ไตปลาแท้อย่างดี เกรดพรีเมี่ยม คำอินฟาร์ม หมักบ่มนาน มาจากตรัง ทำจากปลาตาหวานเเท้ สด สะอาด ถูกหลักอนามัย หร่อยแรง
  38.00 ฿
  45.00 ฿  (-16%)
  ขายแล้ว 1,100
 • ขายดี
  พริงเเกงคั่ว เครื่องเเกงคั่วใต้ (สูตรเข้มข้นผสมกะปิ) คำอินฟาร์ม ซอง 100กรัม
  35.00 ฿
  45.00 ฿  (-22%)
  ขายแล้ว 386
 • เเกงผัดเผ็ดใต้ เครื่องเเกงผัดเผ็ด (สูตรเข้มข้นผสมกะปิ) คำอินฟาร์ม ซอง 100กรัม
  35.00 ฿
  45.00 ฿  (-22%)
  ขายแล้ว 411
 • ขายดี
  เครื่องเเกงกะทิใต้ เเกงกะทิ (สูตรเข้มข้นผสมกะปิ) คำอินฟาร์ม ซอง 100กรัม
  35.00 ฿
  45.00 ฿  (-22%)
  ขายแล้ว 510
 • ขายดี
  พริกเเกงส้มใต้ เครื่องเเกงส้ม คำอินฟาร์ม (สูตรเข้มข้นผสมกะปิ) รับประกันรสชาติจัดจ้าน เราคัดสรรแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ 100 กรัม.
  35.00 ฿
  45.00 ฿  (-22%)
  ขายแล้ว 682Visitors: 272,515