อาหารสำหรับเลี้ยงปูนา


อาหารปูนาเม็ดลอย ชนิดไฮเกรด
โปรตีนสูง 40% เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงปูนา
ขนาดตั้งแต่ 1  เดือนขึ้นไป มีส่วนผสมของปลาป่น และแร่ธาตุที่จำเป็นในการเจริญเติบโต โตเร็ว แข็งแรง

ราคาถุงละ 50.00 (ปริมาณสุทธิ 100 กรัม)

Visitors: 141,881