อาหารสำหรับเลี้ยงปูนา
อาหารปูนาเม็ดลอย ชนิดไฮเกรด
โปรตีนสูง 42% เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงปูนา
ขนาดตั้งแต่ 1  เดือนขึ้นไป มีส่วนผสมของปลาป่น และแร่ธาตุที่จำเป็นในการเจริญเติบโต โตเร็ว แข็งแรง

ราคาถุงละ 55.00 (ปริมาณสุทธิ 100 กรัม)
ราคากระปุกละ 150.00 (ปริมาณสุทธิ 300 กรัม)

Visitors: 217,275