บ่อหรือกระชังที่ใช้เลี้ยงปูนา

1.1 บ่อปูนซีเมนต์ทรงสี่เหลี่ยม


การสร้างบ่อปูนซีเมนต์ให้ติดตั้งท่อพีวีซีในบ่อเพื่อเป็นรูระบายน้ำออกเพื่อเปลี่ยน-ถ่ายนำ้ และ ในกรณีที่เป็นบ่อใหม่ให้ใส่น้ำลงไปในบ่อให้เต็มแล้วให้ใส่กาบต้นกล้วยและน้ำส้มสายชูลงไป ทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วันเพื่อลดความเค็มและความเป็นกรด หลังจากนั้นจึงสามารถนำปูลงเลี้ยงได้  หรือจะเลี้ยงโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติก็ได้โดยการนำดินลงมาใส่จนมีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตรแล้วนำพืชนำ้ใส่ลงไป เช่น จอก แหน ผักตบ ผักบุ้ง อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ของสภาพพื้นที่

1.2 วงปูนซีเมนต์(วงกลม)
1.2 บ่อกระชังแผ่น HDPE


  
1.3 บ่อฟิวเจอร์บอร์ด

บ่อควรรอยู่ในที่ร่มเพราะปูไม่ชอบอากาศร้อน ถ้าอากาศร้อนมากปูจะเครียดจะสลัดขาและน็อคนำ้ตาย ดังนั้นบ่อเลี้ยงควรมีร่มเงาจากต้นไม้หรือมีหลังคา หรือทำตาขายพลางแสง ใส่ท่อหรือแผ่นกระเบื้องพื้นให้ปูมีที่ซ่อนตัว และหลบลีกเพราะว่าปูมีนิสัยชอบทำร้ายกันเอง นอกจากนี้ยังต้องมีตาข่ายปิดปากบ่อเพื่อไม่ให้ปูหนีทำการจัดสภาพแวดล้อมในบ่อให้เลียนแบบที่อยู่ตามธรรมชาติของปู โดยการปลูกข้าว ผักบุ้ง หญ้า สาหร่าย เพราะนอกจากที่ปูจะใช้เป็นแหล่งอาหารแล้วยังใช้เป็นที่หลบซ่อนตัวได้อีกด้วย กรณีเลี้ยงในบ่อปูนหรือกระชังบกควรใส่น้ำลงไปให้สูงประมาณไม่เกิน 5-8 เซนติเมตรเพราะถ้าใส่นำ้มากไปเวลาปูกินอาหารจะกินอาหารลำบากกรณีให้อาหารเม็ดเพราะปูจะต้องยกตัวขึ้นเหนือผิวนำ้เพื่อใช้ก้ามตวัดอาหารเข้าปาก
Visitors: 144,770