บ่อกระชังและอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงปูนา

บ่อควรติดตั้งท่อพีวีซีในบ่อเพื่อเป็นรูระบายน้ำออกเพื่อเปลี่ยน-ถ่ายนำ้ และ ในกรณีที่เป็นบ่อปูนซีเมนต์ใหม่ควรมีการลดความเค็มของบ่อ โดยให้ใส่น้ำลงไปในบ่อให้เต็มแล้วให้ใส่กาบต้นกล้วยและน้ำส้มสายชูลงไป ทิ้งไว้ประมาณ 7-10 วันเพื่อลดความเค็มและความเป็นกรด หลังจากนั้นจึงสามารถนำปูลงเลี้ยงได้  หรือจะเลี้ยงโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติก็ได้โดยการนำดินลงมาใส่จนมีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตรแล้วนำพืชนำ้ใส่ลงไป เช่น จอก แหน ผักตบ ผักบุ้ง อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ของสภาพพื้นที่

บ่อควรรอยู่ในที่ร่มเพราะปูไม่ชอบอากาศร้อน ถ้าอากาศร้อนมากปูจะเครียดจะสลัดขาและน็อคนำ้ตาย ดังนั้นบ่อเลี้ยงควรมีร่มเงาจากต้นไม้หรือมีหลังคา หรือทำตาขายพลางแสง ใส่ท่อหรือแผ่นกระเบื้องพื้นให้ปูมีที่ซ่อนตัว และหลบลีกเพราะว่าปูมีนิสัยชอบทำร้ายกันเอง นอกจากนี้ยังต้องมีตาข่ายปิดปากบ่อเพื่อไม่ให้ปูหนีทำการจัดสภาพแวดล้อมในบ่อให้เลียนแบบที่อยู่ตามธรรมชาติของปู โดยการปลูกข้าว ผักบุ้ง หญ้า สาหร่าย เพราะนอกจากที่ปูจะใช้เป็นแหล่งอาหารแล้วยังใช้เป็นที่หลบซ่อนตัวได้อีกด้วย กรณีเลี้ยงในบ่อปูนหรือกระชังบกควรใส่น้ำลงไปให้สูงประมาณไม่เกิน 5-6 เซนติเมตรเพราะถ้าใส่นำ้มากไปเวลาปูกินอาหารจะกินอาหารลำบากในกรณีให้อาหารเม็ดแบบเม็ดลอยเพราะปูจะต้องยกตัวขึ้นเหนือผิวนำ้เพื่อใช้ก้ามตวัดอาหารเข้าปาก

ราคากระชังHDPEและอุปกรณ์ใช้เลี้ยงปูนา

บ่อกระชังHDPE

 
 กระบอกไม้ไผ่


ราคากระบอกละ 15 บาท

 


Visitors: 270,792