จำหน่ายพ่อ-แม่พันธุ์ปูนาอายุ5-6 เดือน

พ่อ-แม่พันธ์ุพร้อมผสม ราคาคู่ละ 80.00
ลูกค้าซื้อเพื่อไปทดลองเลี้ยง สั่งขั้นต่ำ 5 คู่ขึ้นไป(ไม่รวมค่าส่ง)
สั่งซื้อ 10 คู่ แถม 1 คู่
สั่งซื้อ 20 คู่ แถม 2 คู่
สั่งซื้อ 30 คู่ แถม 3 คู่
สั่งซื้อ 50 คู่ แถม 5 คู่
หมายเหตุ: รายการแถมฟรีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและช่วงเวลาที่ฟาร์มกำหนด
***ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ ..มีแถมฟรี ขึ้นอยู่กับจำนวนการสั่งแต่ละครั้งVisitors: 274,741