กุ้งก้ามแดง

กุ้งก้ามแดงเป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงง่าย ชอบน้ำสะอาด รักสงบ หากินในเวลากลางคืน ขณะที่ช่วงเวลากลางวันหมดไปกับการซ่อนตัวในที่หลบภัย โดยเฉพาะตอนลอกคราบ ซึ่งเป็นช่วงที่มันอ่อนแอที่สุด เพราะตัวจะนิ่ม ทำให้โดนกุ้งตัวอื่นกินได้ง่าย
เนื่องจากกุ้งก้ามแดงสามารถกินอาหารได้ทุกชนิด ทั้งพืชผัก รากไม้ ใบไม้ สาหร่าย จอก แหน รวมถึงสัตว์น้ำชนิดอื่นที่อ่อนแอกว่าหรือที่ตายแล้ว แถมยังกินกันเองด้วย ผู้เลี้ยงจึงควรทำที่หลบภัยไว้หลาย ๆ จุด เพื่อให้กุ้งตัวน้อยเข้าไปอาศัย
กุ้งก้ามแดงสามารถผสมพันธุ์ได้ทุกฤดูกาล แม้เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพอากาศได้ดี แต่ก็ต้องการอุณหภูมิไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป หากน้ำมีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสจะไม่ค่อยกินอาหาร แต่ถ้าต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียสอาจตายได้ ยิ่งหากน้ำเน่าเสียกุ้งจะทยอยตาย ทั้งยังแพ้สารเคมีและน้ำมันหอมระเหยทุกชนิด กุ้งก้ามแดงจึงเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำได้เป็นอย่างดี และเป็นกุ้งที่ปลอดภัยสำหรับบริโภคด้วย

ข้อดี โตเร็ว มีรสชาติอร่อย ผู้เลี้ยงสามารถขยายพันธุ์ได้เอง เลี้ยงได้ทั้งในน้ำประปา น้ำคลอง น้ำบาดาลทุกภูมิภาคในประเทศไทย

 ข้อเสีย อัตราการไข่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกุ้งขาวและกุ้งก้ามกราม หากเลี้ยงเป็นกุ้งเนื้อต้องใช้พื้นที่ ประมาณ 10 ตัวต่อตารางเมตร จึงจะได้กุ้งขนาด 4 – 5 นิ้วขึ้นไปตามที่ตลาดต้องการ

 เกร็ดน่ารู้ กุ้งก้ามแดงมีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 4 ปี สามารถแยกเพศได้ชัดเจนเมื่อตัวโตประมาณ 3 นิ้ว และพร้อมผสมพันธุ์เมื่อมีอายุ 5 – 6 เดือน

 อยากเลี้ยงต้องรู้อะไรบ้าง

ศึกษาและทำความเข้าใจก่อนว่าต้องการเลี้ยงเพื่ออะไร เช่น เพื่อความสวยงามเพื่อเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง หรือเพื่อทำกุ้งเนื้อเป็นรายได้เสริมหรือทำเป็นอาชีพ

เนื่องจากกุ้งก้ามแดงเป็นสัตว์น้ำควบคุม ดังนั้นผู้เลี้ยงทุกคนที่ต้องการเพาะพันธุ์หรือผลิตกุ้งเนื้อเป็นการค้าต้องขึ้นทะเบียนกับกรมประมงก่อน
หากต้องการเลี้ยงเพื่อทำกุ้งเนื้อ ควรรวมกลุ่มกันเพื่อสะดวกในการวางแผนทำงานด้านการตลาดและโลจิสติกส์
มือใหม่ควรเริ่มเลี้ยงกุ้งขนาด 1 นิ้ว ประมาณ 10 ตัว เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อศึกษาว่าผู้เลี้ยงเหมาะกับกุ้งก้ามแดงหรือไม่ ก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อกุ้งมาเลี้ยงเพิ่มVisitors: 273,435